Agenda:


Verslagen & Foto's:


Amstel Goldrace Toerversie
Door: Irmgard Peters

Leden Informatie - Contributie


Het jeugdlidmaatschap kent een contributiebijdrage van 7,50 euro per maand die bij voorkeur middels automatische incasso dient te worden overgeboekt.

Het rekeningnummer waar dit op wordt overgemaakt is:

NL71 RABO 0151 7015 39
t.n.v. Scouting St Tarcisius (vermeldt duidelijk de naam van het lid)
Wackersstraat 64
6471KB Eygelshoven


Met deze contributie worden onder andere de kosten voor het gebouw (inclusief vaste lasten), verzekering, materialen, programma's en activiteiten betaald. Ook wordt hiermee het lidmaatschap van Scouting Nederland betaald (een aparte inschrijving bij Scouting Nederland is dus niet nodig) en de contributie voor de regio.

Voor losse activiteiten, dus buiten de wekelijkse opkomst om, kan een extra deelnemersbijdrage worden gevraagd. Denk hierbij met name aan kampen en bivakken.Bij vragen kunt u contact opnemen met de Penningmeester, Geert Janssen : penningmeester@tarcisius.nl