Agenda:


Verslagen & Foto's:


Amstel Goldrace Toerversie
Door: Irmgard Peters
www.tarcisius.nl

Organisatie - Geschiedenis


1945 1946 1950-1960 1961 1962 1964 1965 1966-1968 1969 1970-1977

1945:

Door leden van de toenmalige Jonge Wacht werd het initiatief genomen tot oprichting van onze vereniging (Jonge Wacht was een jeugdvereniging van voor de oorlog).

1946:

Naarstig zocht men naar ruimte die gevonden werd in de kelder van het oude parochiehuis. Onder leiding van de eerste aalmoezenier, kapelaan Meens, en W. Logister (hij met toestemming van de toenmalige districtscommisaris H .Konsten omdat hij nog te jong voor een leiderscursus was) kon met medewerking van de heren Cornips, Wennekes en Hendriks gestart worden met het spel van verkennen. Met tenten van het Amerikaans leger ging men de eerste keer op kamp. Levensmiddelen werden zoveel mogelijk van thuis meegenomen.

1950-1960:

Van Laura en Vereniging kreeg men het 'eerste H.K" een houten gebouwtje, wat naast het parochiehuis werd geplaatst. Midden jaren vijftig bouwde men rond dit gebouwtje een stenen muur, een schenking van de Fam. Vankan (Fa. Beckers voerde deze werkzaamheden uit). Kapelaan v.d. Zanden werd de nieuwe aalmoezenier die samen met zijn huishoudster het lief en leed van de jongens deelde.

De St. Jorisband uit Heerlen kwam de feestelijke opening van dit gebouw opluisteren. Ook werd nieuwe leiding aangetrokken n.l de heer Pompl, die samen met juffrouw Beckers (zijn latere echtgenote) en juffrouw H. Fórster de zorg over de jeugd op zich nemen.

Aan H.Fórster heeft de vereniging veel te danken. Onder haar bezielende leiding speelden weldra twee hordes het welpenspel (jeugd van 7 tot 11 jaar). De contributie bedroeg in die tijd FL.0.10 per week, waarvan alle kosten betaalt moesten worden.

Bij toerbeurt werd van thuis hout en kolen meegenomen om de enige potkachel aan de praat te houden. Toch bevroor vaak de waterleiding. Het eerste kamp van de welpen (één dag) werd in Rimburg gehouden

1961:

Ondanks dat H.Forster de welpen bij elkaar wist te houden, kwam de groep in een dal terecht. Bij de verkenners bleven maar weinig leden over. Dankzij de Fam.Extra, m.n. zoon Piet, klom men weer uit een dal. Door hun grote inzet lukt het 14 juniorleden bij elkaar te houden. Ook aalmoezenier B. v. Dijk was hierbij een grote steun.

1962:

De heer Th. Maas uit het naburige Schaesberg werd als groepsleider benoemd en in augustus van dat jaar volgde hopman H. Feiter, voorheen werkzaam in de Laurentiusgroep te Voerendaal en de kapelaan Rademakers-groep, te Heerlerheide.

Piet Extra werd vaandrig waarna hij enkele jaren later de heer Feiter als hopman opvolgde. In korte tijd groeide de groep weer naar 32 junior- en 24 seniorverkenners.

De welpen bleven goed functioneren onder leiding van Akela Förster en de dames Bron en Lendfers. Men kwam tot de ontdekking dat er bijna geen kampmateriaal was (uitgeleend en nooit terugbezorgd). Zonder financiële hulp zou de vereniging niet meer draaiende te houden zijn. In mei werd daarom een oudercomité opgericht onder voorzitterschap van de heer J. Schoonhen. Men ondernam letterlijk van alles om aan de nodige financiële middelen te komen. Fancy-Fairs werden georganiseerd en oud papier werd opgehaald. Dat het oudercomité zeer actief was, blijkt wel uit het feit dat men zelfs meehielp bij de sloop van een aantal huizen waardoor de groep weer financieel gesteund kon worden

1964:

Tijdens de fancyfair hielden de dames van het oudercomité een grote handwerk tentoonstelling met verkoop en tevens de eerste rommelmarkt, een zeer groot succes.

Aan de groei van de groep kwam geen einde. Uniek voor deze tijd is dat de gehele seniorengroep het eerste klas-insigne behaalde.

1965:

Oprichting van de rowangroep R.A.119 onder aanwezigheid van de parochiegeestelijken, kerkbestuur , B en W. van Nieuwenhagen, districts-staf en andere genodigden. De installatie werd verricht door de commissaris van het Landelijk Hoofdkwartier L Mientjes uit Den Haag. Na afloop was er een koud buffet in het Parochiehuis.

1966-1968:

Door het oudercomité werden plannen gemaakt voor een ander en groter onderkomen.

In de volgende plaatsen hield men de zomerkampen; Well, Stroe op de Veluwen en in de Eifel.

Door de goede contacten van één van de leden van het oudercomité met de zeeverkenners in Hilvarenbeek had de groep de mogelijkheid een vaarkamp te houden door de Zeeuwse wateren en door de kop van Noord-en Zuid Holland.

1969:

In Februari werd ons gebouw door een brand verwoest. Ook verlaten een aantal leden de groep waardoor we weer in een dal terecht kwamen. Maar St. Tarcisius zou St. Tarcisius niet zijn als we ook deze organisatorische problemen niet te boven kwamen.

Met vereende krachten werd aan het herstel van de groep gewerkt wat ook goed lukte. Het O.C. wordt door het aantrekken van verse leden nieuw leven ingeblazen. We verhuizen naar het Parochiehuis. Hier werd een tentoonstelling over ruimtevaart georganiseerd die enorm veel belangstelling trok.

Op 7 juni was de aanbesteding van het nieuwe gebouw waarna aannemersbedrijf Silvertand met de bouw begon.

Op 5 Juli richtte men een stichting op onder voorzitterschap van Drs. W.D.G. Loyson, een stichting die het beheer van gebouw en grond voor haar rekening nam.

1970-1977:

De vlag in top ! Opening van ons nieuwe gebouw en tevens viering van het 25-jarig bestaan van de groep. We hadden nu de beschikking over eigen activiteitenruimtes en er werd nieuw speltak- en kampmateriaal aangeschaft.

Tijdens deze jaren blijft de groep goed functioneren. Naar de vraag van de benodigde materialen kan, dankzij de Geweldige inzet van het oudercomité en stichting, steeds worden voldaan.

In deze periode krijgt het oudercomité, door het vertrek van Dhr. Hendriks wegens werkzaamheden elders, een nieuwe voorzitter in de persoon van Dhr. J.Buskens.