Agenda:


Verslagen & Foto's:


Amstel Goldrace Toerversie
Door: Irmgard Peters
www.tarcisius.nl

Organisatie - Geschiedenis


1978-1979 1981 1982 1984 1985-1990 1990 1991 1992 1993 1995

1978-1979:

Ons gebouw moest worden afgebroken om plaats te maken voor woningen (die pas 15 jaar later werden gebouwd!). Het stichtingsbestuur voerde veel besprekingen. Aan de Kremerslaan zocht men een nieuw terrein.

Tevens werd een ontwerp voor een nieuw gebouw gemaakt. De gemeente wees aannemer Silvertant aan om de nieuwbouw te realiseren. De laatste aflossing voor het oude gebouw werd voldaan waarna dit werd gesloopt.

De jeugd werd ondergebracht in lokalen van S.V.N., in ruimtes boven het parochiehuis en in het Knoevelhöfke.

1981:

Kapelaan Spee werd onze nieuwe aalmoezenier.

Gedeputeerde Drs. W. Buck en wnd. burgemeester H. Jongen opende op 6 september 1981 ons nieuwe gebouw aan de Kremerslaan/Kleikoelenweg waarna Pastoor Hacking de inzegening verrichtte.

1982:

Door verstandig beleid kon het totale kampmateriaal worden vernieuwd.

1984:

In overleg met het kerkbestuur en het Bisdom kregen we een nieuwe aalmoezenier n.l. prof. Dr. A. Lemmens. Een goede verstandhouding verstevigde de band met het Grootseminarie Rolduc want de stagiairs van dit instituut leverden een belangrijke bijdrage aan het leidinggeven in onze groep.

1985-1990:

Hoe was de stand van zaken in het jubileumjaar (1985 : 40 jarig jubileum)

We werden geconfronteerd met stijgende kosten maar door een sterke achterban konden we hieraan het hoofd bieden. Het ledenaantal stemde tot tevredenheid ofschoon de jeugd in deze moderne tijd veel andere vrijetijdsmogelijkheden heeft. Ook bleek ons gebouw nog te klein voor de groeiende groep zodat overleg over de uitbreiding van het gebouw noodzakelijk werd. Vele tekeningen en plannen werden gemaakt, maar geen hiervan kon ieders goedkeuring verdragen.

1990:

Onze zeer gewaardeerde penningmeester L. Hendriks kwam na een slopende ziekte te overlijden. De gehele groep nam deel aan de uitvaartdienst.

De heer L.Janssen werd tot nieuwe penningmeester benoemd die daarmee een omvangrijke taak op zijn schouders nam.

1991:

De planning voor de uitbreiding van het gebouw nam vastere vormen aan. Besloten werd de ruwbouw door een aannemer te laten plaatsen waarna leden van het oudercomité en groepsraad met medewerking van jeugd van de oudere speltakken voor de afwerking zouden zorgen.

1992:

Bouwbedrijf Beckers kreeg de opdracht de ruwbouw te realiseren.

1993:

De uitbreiding werd voltooid en men was met man en macht bezig het geheel af te werken. In september konden de nieuwe lokalen in gebruik worden genomen.

1995:

De groep viert groots haar 50-jarig jubileum.

Enkele mensen worden geëerd voor hun jarenlange inzet maar dit geldt met name voor de heer H.Feiter. Hij ontvangt uit handen van Burgermeester Jansen een Koninklijke Onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging in verschillende functies.