Agenda:


Verslagen & Foto's:


Amstel Goldrace Toerversie
Door: Irmgard Peters

Organisatie - Vereniging


Scouting St. Tarcisius bestaat uit alle jeugdleden en leiding die samen het spel van scouting spelen. Om dit mogelijk te maken zijn wij georganiseerd in een groepsvereniging waarbinnen alles georganiseerd wordt om dit scoutingspel mogelijk te maken.

Binnen de groepsvereniging is het de groepsraad die beslist over alle activiteiten die wij ondernemen. Alle niet-jeugleden (speltakleiding, bestuur, plusscouts, materiaalbeheerders, oudervertegenwoordiging) zijn lid Van de groepsraad. Jeugdleden zijn per leeftijdscategorie vertegenwoordigd door een ouder.

Het groepsbestuur, wat onderdeel uitmaakt van de groepsraad, is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken rond de vereniging Scouting St. Tarcisius.

Typische zaken die besproken worden in het groepsbestuur:
- Beheer van alle speltakken
- Kwaliteit van het programma aanbod
- Oplossen van problemen en conflicten in de groep
- Ledenwerving
- Materiaalbeheer -en aankoop
- Financiële acties;
- Contacten met andere scoutinggroepen, de regio, het gewest en het landelijke bestuur


Het groepsbestuur bestaat uit zeven leden:
Voorzitter: vacant voorzitter@tarcisius.nl
Secretaris: Michelle Aufdenkamp secretaris@tarcisius.nl
Penningmeester: Geert Janssen penningmeester@tarcisius.nl
Groepsbegeleider: Esther Nieuwenhuis groepsbegeleiding@tarcisius.nl
Bestuurslid Speltakken: Anja Habets anja.habets@tarcisius.nl
Bestuurslid: Michel Handels michel@tarcisius.nl
De bestuursleden worden gekozen uit de groepsraad