Agenda:


Verslagen & Foto's:


Amstel Goldrace Toerversie
Door: Irmgard Peters
Nieuws - www.tarcisius.nl

Nieuws


Rommelmarkt CANCELLED

Guy Willems @ 7/11/2020

Corona UPDATE

Beste leden en ouders/ verzorgers,

In de persconferentie heeft Mark Rutte de nieuwe maatregelen aangekondigd. Aan de hand van deze persconferentie heeft scouting Nederland besloten om speltakken onder de 18 jaar weer te laten draaien, uiteraard met de richtlijnen van RIVM in gedachte. Wij als scouting st. Tarcisius, sluiten ons hierbij aan. De speltakken zullen voorzichtig weer gaan opstarten, binnen de gegeven kaders en adviezen. De staf van de speltakken gaat in overleg om de opkomsten te laten voldoen aan de adviezen. De staf zal dan ook met jullie de precieze details van de opkomsten communiceren in de loop van de meivakantie.

 

Kort samengevat zijn de volgende punten van belang:
- Er draait maar 1 speltak tegelijk

- Per opkomst minimaal 2 en maximaal 3 man leiding.
- Kinderen zoveel mogelijk alleen laten komen. Ouders kunnen het beste in de auto of bij de fiets
  wachten.
- Leden en leiding gaan na de opkomst meteen weg.
- Activiteiten vinden alleen plaats op eigen terrein en in de buitenlucht.
- Er wordt geadviseerd om de voorbereidingen voor zomerkamp voort te zetten, uiterlijk 1 juni maakt
  scouting een besluit over het al dan niet doorgaan van kamp.
- Kinderen onder de 12 jaar hebben geen onderlinge afstandsbeperkingen. Kind met staf en staf

  onderling houden de 1,5 meter aan.

- Kinderen vanaf 12 jaar houden te allen tijde 1,5 meter afstand van iedereen.

 

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Houd moed en hopelijk tot snel!

Vriendelijke scoutinggroet,

Bestuur scouting st. Tarcisius

Guy @ 4/25/2020

Coronavirus nieuws

Beste leden,
 
Zoals jullie wellicht hebben vernomen via de Facebook van Scouting Nederland, leggen zij alle scouting evenementen stil tot en met 31 mei. Dit omdat het COVID-19 virus zo onvoorspelbaar is en omdat de nodige voorbereidingen niet gedaan kunnen worden.
Vooralsnog kiezen wij ervoor om de opkomsten t/m 1juni te laten vervallen tot nader bericht. Mochten hierin ontwikkelingen zijn, stellen wij jullie hier natuurlijk van op de hoogte.
Laat duidelijk zijn dat de gezondheid van leden altijd bovenop staat.
 
Door de al eerder genoemde onvoorspelbaarheid van het virus, hebben wij besloten het jubileumweekend NIET plaats te laten vinden in het weekend van 15 t/m 17 mei. De nieuwe data hiervoor worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.
 
Wij wensen iedereen een goede gezondheid en veel sterkte toe.
 
Bestuur scouting St. Tarcisius
 

Guy @ 3/22/2020

Open Dag 26 oktober 2019

Alle speltakken

Koen Bloemen (PR.) @ 9/21/2019

Rommelmarkt

 

Zie ook: https://www.eropuitinlimburg.com/evenementen-overzicht/rommelmarkt-scouting-st-tarcisius-landgraaf/

 

Koen Bloemen (PR.) @ 8/11/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [Volgende >] (Pagina 1 van de 25)

Aankomende Evenementen Vereniging